WEBカラーチャート
カラーネーム・カラーコード一覧表
このページではHTML・CSSで使用できる色の名前とそのRGBを一覧表にして記載しています。

標準16色の一覧

カラーネーム16進数RGB10進数RGB
black#0000000,0,0
silver#C0C0C0192,192,192
gray#808080128,128,128
white#FFFFFF255,255,255
maroon#800000128,0,0
red#FF0000255,0,0
purple#800080128,0,128
fuchsia#FF00FF255,0,255
green#0080000,128,0
lime#00FF000,255,0
olive#808000128,128,0
yellow#FFFF00255,255,0
navy#0000800,0,128
blue#0000FF0,0,255
teal#0080800,128,128
aqua#00FFFF0,255,255

拡張色の一覧

カラーネーム16進数RGB10進数RGB
aliceblue#F0F8FF240,248,255
antiquewhite#FAEBD7250,235,215
aquamarine#7FFFD4127,255,212
azure#F0FFFF240,255,255
beige#F5F5DC245,245,220
bisque#FFE4C4255,228,196
blanchedalmond#FFEBCD255,235,205
blueviolet#8A2BE2138,43,226
brown#A52A2A165,42,42
burlywood#DEB887222,184,135
cadetblue#5F9EA095,158,160
chartreuse#7FFF00127,255,0
chocolate#D2691E210,105,30
coral#FF7F50255,127,80
cornflowerblue#6495ED100,149,237
cornsilk#FFF8DC255,248,220
crimson#DC143C220,20,60
cyan#00FFFF0,255,255
darkblue#00008B0,0,139
darkcyan#008B8B0,139,139
darkgoldenrod#B8860B184,134,11
darkgray#A9A9A9169,169,169
darkgreen#0064000,100,0
darkgrey#A9A9A9169,169,169
darkkhaki#BDB76B189,183,107
darkmagenta#8B008B139,0,139
darkolivegreen#556B2F85,107,47
darkorange#FF8C00255,140,0
darkorchid#9932CC153,50,204
darkred#8B0000139,0,0
darksalmon#E9967A233,150,122
darkseagreen#8FBC8F143,188,143
darkslateblue#483D8B72,61,139
darkslategray#2F4F4F47,79,79
darkslategrey#2F4F4F47,79,79
darkturquoise#00CED10,206,209
darkviolet#9400D3148,0,211
deeppink#FF1493255,20,147
deepskyblue#00BFFF0,191,255
dimgray#696969105,105,105
dimgrey#696969105,105,105
dodgerblue#1E90FF30,144,255
firebrick#B22222178,34,34
floralwhite#FFFAF0255,250,240
forestgreen#228B2234,139,34
gainsboro#DCDCDC220,220,220
ghostwhite#F8F8FF248,248,255
gold#FFD700255,215,0
goldenrod#DAA520218,165,32
greenyellow#ADFF2F173,255,47
grey#808080128,128,128
honeydew#F0FFF0240,255,240
hotpink#FF69B4255,105,180
indianred#CD5C5C205,92,92
indigo#4B008275,0,130
ivory#FFFFF0255,255,240
khaki#F0E68C240,230,140
lavender#E6E6FA230,230,250
lavenderblush#FFF0F5255,240,245
lawngreen#7CFC00124,252,0
lemonchiffon#FFFACD255,250,205
lightblue#ADD8E6173,216,230
lightcoral#F08080240,128,128
lightcyan#E0FFFF224,255,255
lightgoldenrodyellow#FAFAD2250,250,210
lightgray#D3D3D3211,211,211
lightgreen#90EE90144,238,144
lightgrey#D3D3D3211,211,211
lightpink#FFB6C1255,182,193
lightsalmon#FFA07A255,160,122
lightseagreen#20B2AA32,178,170
lightskyblue#87CEFA135,206,250
lightslategray#778899119,136,153
lightslategrey#778899119,136,153
lightsteelblue#B0C4DE176,196,222
lightyellow#FFFFE0255,255,224
limegreen#32CD3250,205,50
linen#FAF0E6250,240,230
magenta#FF00FF255,0,255
mediumaquamarine#66CDAA102,205,170
mediumblue#0000CD0,0,205
mediumorchid#BA55D3186,85,211
mediumpurple#9370DB147,112,219
mediumseagreen#3CB37160,179,113
mediumslateblue#7B68EE123,104,238
mediumspringgreen#00FA9A0,250,154
mediumturquoise#48D1CC72,209,204
mediumvioletred#C71585199,21,133
midnightblue#19197025,25,112
mintcream#F5FFFA245,255,250
mistyrose#FFE4E1255,228,225
moccasin#FFE4B5255,228,181
navajowhite#FFDEAD255,222,173
oldlace#FDF5E6253,245,230
olivedrab#6B8E23107,142,35
orange#FFA500255,165,0
orangered#FF4500255,69,0
orchid#DA70D6218,112,214
palegoldenrod#EEE8AA238,232,170
palegreen#98FB98152,251,152
paleturquoise#AFEEEE175,238,238
palevioletred#DB7093219,112,147
papayawhip#FFEFD5255,239,213
peachpuff#FFDAB9255,218,185
peru#CD853F205,133,63
pink#FFC0CB255,192,203
plum#DDA0DD221,160,221
powderblue#B0E0E6176,224,230
rosybrown#BC8F8F188,143,143
royalblue#4169E165,105,225
saddlebrown#8B4513139,69,19
salmon#FA8072250,128,114
sandybrown#F4A460244,164,96
seagreen#2E8B5746,139,87
seashell#FFF5EE255,245,238
sienna#A0522D160,82,45
skyblue#87CEEB135,206,235
slateblue#6A5ACD106,90,205
slategray#708090112,128,144
slategrey#708090112,128,144
snow#FFFAFA255,250,250
springgreen#00FF7F0,255,127
steelblue#4682B470,130,180
tan#D2B48C210,180,140
thistle#D8BFD8216,191,216
tomato#FF6347255,99,71
turquoise#40E0D064,224,208
violet#EE82EE238,130,238
wheat#F5DEB3245,222,179
whitesmoke#F5F5F5245,245,245
yellowgreen#9ACD32154,205,50

関連コンテンツ

WEBカラーチャート
HTML・CSSで使える色の見本一覧。各色のRGBと16進数カラーコードを簡単に取得できます。
RGBと16進数カラーコードの相互変換ツール
色の表現法である「RGB」と6桁の16進数で表される「カラーコード」を相互変換するツール。
RGBとHSV・HSBの相互変換ツール
色の表現法である「RGB」と「HSV」を相互変換するツールと変換計算式の解説。
RGBとHSLの相互変換ツール
色の表現法である「RGB」と「HSL」を相互変換するツールと変換計算式の解説。